New

Chobi #17-026

Size: 6.0′ x 9.0′
$3,240.00

Chobi #17-027

Size: 0.0′ x 0.0′
$995.00

Chobi #17-028

Size: 2.3′ x 6.2′
$595.00

Chobi #17-029

Size: 2.6′ x 5.9′
$640.00

Chobi Carpet #17-013

Size: 2.3′ x 5.3′
$495.00

Chobi Rug #17-051

Size: 2.4′ x 10.7′
$1,200.00

Gabbeh #16-005

Size: 4.0′ x 5.7′
$1,495.00

Gabbeh #17-022

Size: 7.0′ x 10.0′
$1,750.00

Gabbeh Rug #17-016

Size: 2.1′ x 3.0′
Call For Price

Kazak #17-021

Size: 2.4′ x 20.0′
$1,995.00

Kazak Rug # 17-020

Size: 2.5′ x 20.0′
$1,995.00

Persian Kazak Carpet

Size: 2.6′ x 20.0′
$3,195.00